O tehničkoj podršci

Böhler ne isporučuje samo čelik, Böhler isporučuje znanje. Da bi naši kupci dobili željene, optimalne, rezultate sa našim čelicima, Böhler im pruža sveobuhvatnu tehničku podršku. U svakom trenutku spremni smo Vas opskrbiti sa svim potrebnim prospektima o...