Čelici za topli rad

Čelici za topli rad u eksploataciji podnose trajne radne temperature veće od 200°C. Tipične primjene su kalupi za tlačni lijev, ukovnji, alati pri izradi cijevi, u staklarskoj industriji …
Osnovni zahtjevi kojima ovi čelici moraju odgovoriti su otpornost na pregaranje, dobra žilavost, stabilnost dimenzija i otpornost na popuštanje.
BÖHLER je ovim izazovima odgovorio naročitom čistoćom svojih čelika, koja je odlučujuća za trajnost alata. Čistoća se postiže različitim postupcima proizvodnje:
– čelik homogeniziran naročitim postupkom termičke obrade
– pretaljen pod troskom i termički obrađen
– proizveden u vakumu

Skraćeni pregled čelika za topli rad
visoka otpornost na popuštanje i čvrstoća pri radu u toplom, prvenstveno za preradu teških metala
visoka žilavost i dobra svojstva pri radu u toplom, prvenstveno za preradu lakih metala, isporučuje se i u ISOBLOC izvedbi
vrlo dobra svojstva pri radu u toplom, otpornost na pregaranje, prvenstveno za preradu lakih metala, isporučuje se i u  ISOBLOC izvedbi
najbolja žilavost i otpornost na pregaranje, prvenstveno za preradu lakih metala
visoka žilavost i čvrstoća pri radu u toplom, prvenstveno za preradu teških metala
dobra otpornost na pregaranje i žilavost, dodatkom Co zadovoljava najveće zahtjeve, prvenstveno za preradu teških metala
kombinacija najviše tvrdoće i visoke žilavosti, alati za toplo i polutoplo preoblikovanje
najviša žilavost i najbolja čistoća materijala proizveden u vakumu, za dugi vijek trajanja alata
optimalna svojstva čelika, npr povišena radna tvrdoća, uz visoku žilavost, postignuta proizvodnjom u vakumu
 čelik za ukovnje, najbolja žilavost i izvrsna prokaljivost
visoko legirani čelik za rad u toplom, jako dobra otpornost na popuštanje i čvrstoća pri kontinuiranom radu na visokim temperaturama
ultračvrsti maraging čelik
visoka otpornost na puzanje i koroziju, pikse i prihvati kod izrade cijevi i prerade obojenih metala