U firmi Böhler-Uddeholm-Zg kupcima omogućujemo i toplinsku obradu u najsavremenijim pećima.

Toplinska obrada u vakumu:
– sa uređajem za konvektivno predgrijavanje
– sa visokotlačnim ohlađivanjem s inertnim plinom N2 (10 bara)
– sa mogućnošću simulacije tople kupke na 500 °C
– sa mogućnošću popuštanja u istoj peći prema zadanom programu nakon kaljenja
Tehnički podaci:
dimenzije korisnog prostora: 640x610x910 mm
maksimalna masa: 600 kg
maksimalna temperatura: 1320 °C

Nitriranje, popuštanje, žarenje u zaštitnoj atmosferi:
Tehnički podaci:
dimenzije korisnog prostora: 720x650x1200 mm
maksimalna masa: 1000 kg
maksimalna temperatura: 700 °C

Plinska cementacija i poboljšanje u zaštitnoj atmosferi:
Tehnički podaci:
dimenzije korisnog prostora: Ø 550×750 mm
maksimalna volumen: 1.5 m³
maksimalna temperatura: 950 °C